The entry to the Hanko Regatta 2021 has opened!

The entry to the Hanko Regatta 2021 has opened on the event www.manage2sail.com web page where you also will find the Notice of Race under the Notice Board subpage. Welcome to Hanko! — Anmälan till Hangöregattan 2021 har öppnats på regattans  www.manage2sail.com webbsida där också tävlingsinbjudan – Notice of Race –  har publicerats under fliken […]

Read More

REGATTAN ÄR ANNULLERAD – REGATTA ON PERUUTTU – THE REGATTA IS CANCELLED

27.4.2020 REGATTAMEDDELANDE – REGATTATIEDOTE – REGATTA NOTICE REGATTAN ÄR ANNULLERAD – REGATTA ON PERUUTTU – THE REGATTA IS CANCELLED Regattakommittén för Hangöregattan har kommit fram till det beklagliga men oundvikliga beslutet att annullera 2020-års regatta. Kommittén har också uteslutit möjligheten att arrangera regattan vid ett framtida datum i sommar. Beslutet har fattats efter mycket övervägande […]

Read More

MEDDELANDE – TIEDOTE – NOTICE

Regattakommittén uppskjuter publiceringen av tävlingsinbjudan till slutet av april. Avsikten är att hålla de traditionsenliga regattaseglingarna 3-5.7.2020. Kommittén följer med utvecklingen av denna exceptionella situation och följer myndigheternas direktiv under rådande omständigheter. Hoppas vi ses i juli och en önskan om det bästa tills dess! REGATTAKOMMITTÉN Regattakomitea on päättänyt lykätä kilpailukutsun julkaisemisen huhtikuun loppuun. Tarkoitus […]

Read More

Changes to LYS classes

Hangö Regattan – Hangonregattan – The Hanko Regatta Förändring till seglingsföreskrifterna, bana A, LYS-klasserna Muutos purjehdusohjeisiin, rata A, LYS-luokat Changes to the sailing instructions, course A, LYS-classes Ny klass-indelning Uusi luokka-jako New class division: Lys 1 > 1.28 Lys 2 <= 1.28 >= 1.17 Lys 3 < 1.17 Race Committee, 3.7.2019, hours, 19.55

Read More

Addition to NoR!

Addition to the Hanko Regatta Notice of Race! Entry to the regatta is also allowed through the event site on www.manage2sail.com . Register only once, either via www.hangoregattan.fi or via www.manage2sail.com. The payment instruction is unchanged.

Read More