REGATTAN ÄR ANNULLERAD – REGATTA ON PERUUTTU – THE REGATTA IS CANCELLED

27.4.2020
REGATTAMEDDELANDE – REGATTATIEDOTE – REGATTA NOTICE
REGATTAN ÄR ANNULLERAD – REGATTA ON PERUUTTU – THE REGATTA IS CANCELLED

Regattakommittén för Hangöregattan har kommit fram till det beklagliga men oundvikliga beslutet att annullera 2020-års regatta. Kommittén har också uteslutit möjligheten att arrangera regattan vid ett framtida datum i sommar. Beslutet har fattats efter mycket övervägande och ett stort antal faktorer har beaktats, inklusive följande:
– Regeringens senaste vägledning relaterad till COVID-19.
– Hälsomyndigheternas antaganden om den troliga utvecklingen av COVID-19.
– Våra operativa alternativ och dess konsekvenser, både praktiska och ekonomiska.
Vi har också beaktat aspekter relaterat till hälsa och säkerhet för alla som är involverade i arrangemangen av regattan, såväl kappseglare som arrangörer, situationen i regattahamnen samt evenemangets kopplingar till den allmänna folkhälsan. Regattan deltar på detta sätt i samhällets ansträngningar att bromsa COVID-19.
Arrangörsföreningarna HSF, HUS och ESS utreder möjligheten att i samråd med enskilda klassförbund arrangera mindre kappseglingar i Hangö/Ekenäs i sommar.
Välkommen tillbaka till Hangöregattan 2021!
REGATTA-KOMMITTÉN

Hangon Regatan regattakomitea on joutunut tekemään valitettavan päätöksen peruuttaa vuoden 2020 regatta. Komitea on myös sulkeneet pois mahdollisuuden järjestää Regatta toisena ajankohtana myöhemmin kesällä. Päätöksenteko on tehty pitkän harkinnan jälkeen ja olemme ottaneet huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien seuraavat:
– Viimeisimmät hallituksen ohjeet liittyen COVID-19:ään.
– Terveysviranomaisten arviot COVID-19:n todennäköisestä kehityksestä.
– Operatiiviset vaihtoehtomme ja niiden vaikutukset, sekä käytännölliset että taloudelliset.
Seikat jotka myös ovat olleet etusijalla päätöksenteossa ovat sekä regatan kilpailijoiden että järjestäjien terveys ja turvallisuus, tilanne regattasatamassa ja tapahtuman vaikutus laajempaan kansanterveyteen. Tällä päätöksellä Regatta osallistuu yhteiskunnan pyrkimyksiin hidastaa COVID-19:n leviämistä.
Järjestäjäseurat HSF, HUS ja ESS pohtivat mahdollisuuden järjestää yksittäisten luokkaliittojen kanssa pienimuotoisia kilpapurjehduksia Hangossa/Tammisaareessa tulevana kesänä.
Tervetuloa takaisin Hangon Regattaan 2021!
REGATTA-KOMITEA

The Regatta Committee of Hangon Regatta has made the regrettable but inevitable decision to cancel the 2020 regatta. We have also ruled out the possibility of staging the regatta at a future date this summer.
We have taken this decision after much deliberation, and in so doing we have considered a number of factors, including the following:
– Latest government guidance related to COVID-19.
– Modelling evidence from the state health organization as to the likely development of COVID-19.
– Our operational options and their implications, both practical and financial.
Our highest concerns have been the health and safety of all those involved in the regatta, both competitors and organizers, the situation in the regatta-harbour, as well as implications concerning wider public health. By this decision the regatta takes part in society’s efforts to slow the spread of COVID-19.
HSF, HUS and ESS will in conjunction with the class organizations plan small scale sail racing events for domestic boats in Hanko/Tammisaari during the summer.
Welcome back to Hangon Regatta 2021!
THE REGATTA COMMITTEE