Tillägg till tävlingsinbjudan!

Tillägg till Hangöregattans tävlingsinbjudan!
Registrering tillåts också via regattans www.manage2sail.com -sida. Registrera dock endast en gång, endera via www.hangoregattan.fi eller via manage2sail.com. Betalningsinstruktionen är oförändrad.