Välkommen 5.7. – 7.7.2019!

Tävlingsinbjudan publiceras i februari före båtmässan!